Domov

    3D Podatki

    Geodetske storitve

    Podjetje GP GEO d.o.o. nadaljuje delo samostojnega podjetništva, ki se je začelo leta 2006 in tradicijo geodetskega poklica v družini, ki je dolga preko štirideset let. Ustanovljeno je bilo, da bi ponudilo naročnikom povezano bogato inženirsko znanje s sodobnimi tehnologijami geodetske izmere in obdelave prostorskih podatkov ter drugih strok, ki se ukvarjajo z načrtovanjem prostora in objektov. Na geodezijo gledamo kot na ključno partnerico v vseh fazah urejanja prostora in graditve objektov, ki zagotavlja kakovostno in ekonomično izvedbo projektov. Vabim Vas, da se s svojimi načrti oglasite pri nas.

    © Copyright - GP GEO