404 - 找不到文件或目录。

404 - 找不到文件或目录。

您要查找的资源可能已被删除,已更改名称或者暂时不可用。

Domov

    3D Podatki

    Geodetske storitve

    Podjetje GP GEO d.o.o. nadaljuje delo samostojnega podjetni拧tva, ki se je za膷elo leta 2006 in tradicijo geodetskega poklica v dru啪ini, ki je dolga preko 拧tirideset let. Ustanovljeno je bilo, da bi ponudilo naro膷nikom povezano bogato in啪enirsko znanje s sodobnimi tehnologijami geodetske izmere in obdelave prostorskih podatkov ter drugih strok, ki se ukvarjajo z na膷rtovanjem prostora in objektov. Na geodezijo gledamo kot na klju膷no partnerico v vseh fazah urejanja prostora in graditve objektov, ki zagotavlja kakovostno in ekonomi膷no izvedbo projektov. Vabim Vas, da se s svojimi na膷rti oglasite pri nas.

    漏 Copyright - GP GEO