3D podatki

3D LASERSKO SKENIRANJE IN MODELIRANJE

Kaj je 3d lasersko skeniranje?

3D digitalni opis stanja naravnega in grajenega okolja. 3D skeniranje se izvaja s 3D laserskimi skenerji, rezultat pa je oblak točk določen v prostoru.

 Na katerih področjih se 3D lasersko skeniranje uporablja?

proizvodnja industrija / strojegradnja / gradbeništvo / arhitektura / varovanja kulturne dediščine / ladjedelništvo / zavarovalništvo

 V katerih procesih se pokažejo prednosti 3D skeniranja?

 • V projektiranju – natančni podatki, ki so na voljo sodelujočim na projektu,
 • V 3D preverjanju umeščanja naprav, t.i. »clash detection«,
 • V natančni delavniški pripravi elementov za vgradnjo in s tem hitrejšo in enostavnejšo montažo,
 • V preverjanju kakovosti izdelave,
 • V 3D asset managementu.

Splošne prednosti 3D laserskega skeniranja

 • meritve so brezkontaktne, nedestruktivne,
 • odpravlja napake projektiranja, ki nastanejo zaradi napačnih izhodišč,
 • cenejša in hitrejša je izgradnja in montaža,
 • natančen je popis količin, kar omogoča pridobitev primerljivih ponudb,
 • realistična je predstavnost podatkov in s tem omogočeno sodelovanje na projektu z oddaljene lokacije,
 • 3D sken lahko služi kot dokazno gradivo na področju zavarovalništva.

Dodana vrednost je natančnost, dobra predstavnost in podrobnost podatkov.

© Copyright - GP GEO