Novice in zgodbe

Energetska sanacija večstanovanjskih stavb

Za namen izdelave PZI projektne dokumentacije, smo pred kratkim skenirali fasade stanovanjskih blokov v Škofji Loki.

image001

Motiv za uporabo te tehnologije izmere je preveritev odstopanj PID načrtov od dejanske geometrije stavbe. Izdela se BIM model, s katerim se analizira obstoječe in predvidene energetske karakteristike stavbe. Na osnovi kakovostnih vhodnih podatkov investitor lahko pride do strokovno doslednega projekta, ki je osnova za dobro izvedbo v začrtanih finančnih okvirjih.

© Copyright - GP GEO